تخفیفان

شرایط تخفیف:

-  مبلغ فاکتور آنها بیش از 10 هزار تومان باشد، به صورت رایگان انجام میگردد.  

- و همچنین  برای سفارشات زیر علاوه بر ارسال رایگان تخفیفات ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است:

کلیه سفارشاتی که مبلغ آن بیش از 30 هزار تومان باشد  ، از 10% تخفیف بهره می برند .

کلیه سفارشاتی که مبلغ آن بیش از 50 هزار تومان باشد  ، از 15% تخفیف بهره می برند .  

* کلیه سفارشاتی که مبلغ آن بیش از 100 هزار تومان باشد، از 20% تخفیف بهره می برند . 

این تخفیفان فقط شامل خرید آنلاین و یا واریز به حساب می باشند و سفارشاتی که به روش خرید پستی ( پرداخت در محل ) ثبت شوند مشمول این تخفیفان نمی باشند.